Nordmenn bekymret


I følge Finans Norge og deres rapport som har blitt utarbeidet i samarbeid med TNS Gallup kommer det fram at nordmenn er bekymret over sin egen personlige økonomi i fremtiden. Årsaken til dette er naturligvis mangefasettert men det er liten tvil om at boligprisene lurer som et skummelt spøkelse i bakgrunnen.

I lengre tid har Norge nå hatt rekordlav styringsrente og det har samtidig betydd at det boliglånsrentene også har vært veldig lave. Dette kan man si er positivt men fullt så enkelt er ikke dette bildet. Dette med pengepolitikk er vanskelig og det handler om å finne en fornuftig balansegang. Målet med lave styringsrenter er å få fart på økonomien igjen, men dette innbærer som sagt også at utlånsrentene blir lavere. Lave renter betyr at folk får råd til å ta høyere lån, og når man kan ta høyere lån resulterer dette rett og slett til at boligprisene drives i været.

Dette er en skummel utvikling og kan føre til at man kan oppleve en såkalt boligboble, og dette er noe man ønsker å unngå for enhver pris, og årsaken er enkel: hva skjer om rentene stiger med 4-5 prosentpoeng i løpet av de neste fem årene. Jo det betyr rett og slett at de som har høye boliglån vil få en ekstremt tøff økonomisk hverdag og at dette i verste fall vil føre til at man ikke kan sitte med boligen man har kjøpt. Bare å selge da, vel, sier du kanskje. Men da sier vi: hva tror du skjer med boligprisene når rentene øker med 4-5 prosentpoeng? Jo, de vil naturligvis rase, og det betyr at de som skal selge de boligene de kjøpte så dyrt ikke vil få dekket inn hele lånesummen sin, og dermed bli sittende med en dyr restgjeld uten å ha noen bolig å bo i. Det er disse mekanismene som bidrar til å skape en boligboble, og dette bør man for all del forsøke å unngå.

Hvis man havner i denne situasjonen vil man fort kunne få betalingsanmerkninger og det som verre er, og selv om det går an å få nye lån allikevel selv med slike anmerkninger, så er det liten tvil om at en situasjon som dette vil være veldig uheldig for den norske økonomien og ikke minst for mange husholdninger over det ganske land. Det er derfor viktig at man betaler ned så mye på boliglånet som man kan mens rentene ennå er lave, slik at man barberer bort så mye av gjelden som mulig.